Angelika Pawlikowska

Chief Operations Officer - Co-Founder

Back to About us
Angelika Pawlikowska

Angelika Pawlikowska - Dyrektor Operacyjny, oraz 'Head of Compliance' jak i Co-Founder spółki Sequoya

Pełen opis w krótkce

Meet Sequoya